Kvalitets­policy

Material och utförande

Företagets affärsidé är att konstruera, producera, montera och leverera produkter och tjänster för varje tillfälle. Med detta menar man att utföra arbetet enligt överenskommelse och att leverans eller utförande sker inom tidsramen. Detta ska gälla för allt arbete i verksamheten. Företaget bedrivs enligt riktlinjerna i ISO 9002.

Vid val av varuleverantör väljer vi bland kvalitetsgrossister som finns på den nu rådande marknaden. Monteringar sker enligt MTK:s föreskrifter.

Information och uppdatering sker fortlöpande till samtliga medarbetare. Kompetensutveckling av personal sker kontinuerligt.

Boka tid eller kontakta oss!