energiglas, färg

Energiglas

Energiglas är speciellt framtagna för att släppa igenom kortvågig solenergi och reflektera långvågig rumsvärme. Glasets ena sida är belagt med ett tunt metallskikt som reflekterar tillbaka de värmestrålar som kommer inifrån. Det innebär att energiglas minskar värmeförluster, förhindrar kallras och förbättrar komforten under kallare perioder på året.

Med energiglas så reduceras behovet av uppvärmning vilket i sin tur minskar din miljöpåverkan och energiräkning. Det finns flera lösningar som ger olika typer av isolerförmåga. Kontakta oss för mer information och ytterligare rådgivning specifikt för dina fönster.

Renovera eller komplettera dina fönster med energiglas

Du kan antingen byta det ena glaset i befintlig fönsterbåge till energiglas, eller byta till en isolerkassett med energiglas och argon. Vi hjälper dig och konsulterar för att ge dig den bästa lösningen utifrån dina förutsättningar.

Vilken besparing innebär energiglas?

Genom att byta ut ett äldre fönsterglas till ett energiglas så minskar du fönstrets energiläckage med cirka 50 %. Detta innebär att bytet från äldre fönster till energiglas påverkar energiförbrukningen i en bostad avsevärt.

Hur mycket lägre energikostnaden blir för uppvärmningen av till exempel en fristående villa är svårt att säga, eftersom antalet fönster och storleken på dessa påverkar effekten, samt vilka typer av fönster du byter från.

Det brukar dock sägas att varje grad som innertemperaturen sänks med innebär en besparing om 5 % av den totala uppvärmningskostnaden. Byte till energiglas gör det vanligtvis möjligt att sänka innertemperaturen ett par grader, men med bibehållen komfort.

Energiglas till uterum

Det är ingen hemlighet att större fönster ger större energiläckage. Har du därför ett uterum eller större glaspartier i delar av hemmet kan detta stå för en stor del av onödig energikostnad i ditt hem. Genom att byta ut dina fönsterpartier i uterum, på altan eller glasveranda kan du spara energikostnader som snabbt kommer löna sig.

Kontakta oss för att få hjälp med att uppdatera dina fönster med effektiva energiglas!

Boka tid eller kontakta oss!